Veilig door ademluchttoestellen
ademluchttoestellen

Onder andere de brandweer gebruikt ademluchttoestellen in ruimtes waar geen veilige lucht beschikbaar is. Lucht is niet veilig wanneer het afwijkt van de normale verdeling in gassen. Veilige lucht bestaat voor 21% uit zuurstof, 78% uit stikstof en 1% uit overige stoffen (waaronder stikstof). Gebruik door brandweer Het is alleen toegestaan om gebruik te maken […]

Read more